Wojownicy - Artemida

Pełna wersja: Kocięta w Klanie Wichru [NPC]
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
Dobrze, dziêkujê :pies:
Mam pewien problem - chcia³am napisaæ KP do Lódka, ale pokazuje, ¿e nie mam uprawnieñ. Co w takiej sytuacji zrobiæ? Naprawdê chcia³abym ju¿ zacz±æ pisaæ, a bez KP raczej nie jest to mo¿liwe
Skopiuj formularz karty postaci z tego tematu: http://www.artemida.webd.pl/warriorcats/...php?t=1338
I stwórz nowy temat w tym dziale 😁 http://www.artemida.webd.pl/warriorcats/....php?f=175
O jest, dzia³a po wej¶ciu w linka. W miejsce [/b] wpisywaæ informacje, tak? czyli np.
[b] Imiê: [lódek] tak?
Nie, to komenda na pogrubienie. Wpisujesz informacje pomiędzy.
Dobrze, dziêkujê za odpowied¼
Jeszcze tak na szybko spytam czy mam mieæ 3 ksiê¿yce jak pozostali z miotu, czy 1 ksiê¿yc?
Skoro rodzeństwo ma na koniec miesiąc cztery księżyce, to twoja postać także :
Lódek, masz 2 księżyce na koniec lipca, 3 księżyce 15 sierpnia i 4 księżyce ostatniego sierpnia/pierwszego września. Na forum z reguły ustawiamy w profilu wiek pod koniec miesiąca (czyli 4 księżyce) ale twoja postać ma fabularnie obecnie około 3 księżyców. :piona:
Ok chyba ju¿, jest dobrze?
Można poprosić o zajęcie miejsca w tym miocie?
Oczywiście, zapraszamy do pisania KP.

Roska

Można prosić o zajęcie miejsca? :
Oczywiście. Zapraszam, możesz pisać KP.
Mogę tu wejść za Wilk?
Stron: 1 2 3