Artemida - Wojownicy PBF

Pełna wersja: Zasady nauczania w Nowym Świcie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zasady nauczania w Nowym Świcie


Warunki przyjmowania kota do Nowego Świtu:
1. Przyszły Nowicjusz zostaje umówiony na spotkanie na granicy terenów Nowego Świtu, gdzie oczekuje na przyjęcie
2. Na granicy zjawia się przyjmujący (Radny (nie jest wymagana cała Rada, wystarczy jeden kot) lub Opoka) oraz przekazuje mu następujące informacje i pytania:
xxxxx- Jeśli w późniejszym czasie okaże się, że jego słowa były kłamstwem, kot, w zależności od sytuacji, może zostać albo natychmiastowo wyrzucony ze stada i uznany ze Wyklętego, lub jego los zostanie poddany głosowaniu decydującym, co powinno być z nim zrobione [nie ma ogólnego schematu na takie głosowanie, propozycje powinny zostać przystosowane do sytuacji]
xxa) Czy jego obecność nie stanowi w stadzie zagrożenia dla Nowego Świtu?
xxxxx- Czy nie jest poszukiwanym przez Gangi lub Klany?
xxb) Czy posiada jakąś szczególną wiedzę?
xxxxx- np.: wiedza lecznica, wyjątkowo zdolny łowca
xxc) Dlaczego chce przystąpić do Nowego Świtu?
xxd) Czy ma on ogromną chęć bycia szkolonym przez danego kotka/w danym kierunku?
3. W przypadku wyrażenia chęci, życzenie może zostać spełnione, jeśli są do tego warunki, jeśli życzenia lub warunków nie ma, zostaje wyznaczony Piastun, który prowadzi Nowicjat (patrz: Punkty Nowicjatu) i zostaje jego Opiekunem na czas trwania Nowicjatu
4. W temacie ogłoszeń zostaje wrzucony post skrótowo opisujący nowoprzyjętego, a gracz może rozpocząć grę w Nowym Świcie
5. Na najbliższym Zebraniu nowoprzyjęty zostaje oficjalnie, fabularnie ogłoszony przed członkami Nowego Świtu


Punkty Nowicjatu:
Punkty Nowicjatu (tzw. Nowicjat) przechodzą tylko koty nowoprzyjęte do stada. Nie omawia się podczas niego wiedzy z zakresu Punktów Szkoleń. Fabularnie ma on charaktery symboliczny: dozwolone jest założenie tematu jak i poprowadzenie tego podczas sesji.
1. Omówienie z Opiekunem pokrótce członków Nowego Świtu (opcjonalnie: do tematu na jeden/dwa posty może wejść dany kot i przywitać się fabularnie z Nowicjuszem)
2. Omówienie podstawowych zasad funkcjonowania Nowego Świtu
3. Przekazanie podstawowych wartości Nowego Świtu
4. Podczas najbliższego Zebrania Nowicjusz jest zobowiązany udowodnić, że zależy mu na pozostaniu w Nowym Świcie
5. Opcjonalnie: przeprowadzenie z Opiekunem sesji (zazwyczaj luźnej) na temat Nowego Świtu

Mentorem mogą zostać wszystkie rangi prócz Młodzików, Uczniów i Nowicjuszy. Mentorem może zostać tylko ranga z tej ścieżki, którą wybrał Uczeń.
Gdy Nowicjusz ukończy Punkty Nowicjatu, Opiekun zgłasza to Radzie. Nowicjusz na najbliższym Zebraniu opowiada, dlaczego zależy pozostaniu mu na pozostaniu w Stadzie oraz przedstawia wybór swojej Ścieżki i powód dlaczego ją wybrał. Jeśli główna ranga danej Ścieżki (Alchemik, Strateg, Opoka) nie ma żadnych przeciwwskazań, zostaje wyznaczony Mentor i rozpoczyna się Szkolenie, a kot przyjmuje rangę Ucznia oraz zostaje członkiem Stada.
Gdy Młodzik uzna, że jest gotowy (najczęściej jest to sześć księżycy), zgłasza to Radzie. Młodzik na najbliższym spotkaniu przedstawia wybór swojej Ścieżki oraz powód dlaczego ją wybrał. Jeśli główna ranga danej Ścieżki (Alchemik, Strateg, Opoka) nie ma żadnych przeciwwskazań, zostaje wyznaczony Mentor i rozpoczyna się Szkolenie, a kot przyjmuje rangę Ucznia.
[Gdyby kot nie był zdecydowany co do wyboru Ścieżki, może on poprosić główną rangę danej Ścieżki o przeprowadzenie dnia próbnego, podczas którego Nowicjusz/Młodzik zapoznałby dogłębnie specjalizacje danej Ścieżki (Naczelna ranga wchodzi wtedy do dowolnego tematu i prowadzi "dzień próbny" wedle własnego uznania)]


Punkty Szkoleń:
Koty urodzone w Nowym Świcie nie muszą przechodzić Punktów Nowicjatu, wystarczy, że przerobią Punkty Szkoleń, żeby zostać mianowanym na daną rangę. Koty, które zakończyły Nowicjat i posiadają elementy poniższej wiedzy, są zobowiązane poinformować o tym swoich mentorów i udowodnić to. Poniższe punkty są punktami obowiązkowymi i każda Ścieżka musi mieć je przedstawione.
1. System zarządzania i rangi w Nowym Świcie
2. Omówienie roli i zadań poszczególnych Ścieżek
3. Omówienie Jedenastu Zasad Nowego Świtu wraz z uzupełnieniami
4. Geneza powstania Nowego Świtu i różnice między nim a Starymi Klanami
5. Poznanie granic Nowego Świtu
6. Poznanie umiejętności polowania (teoria + praktyka)
7. Poznanie umiejętności walki (teoria + praktyka)
8. Opcjonalnie: Władza i rangi Starych Klanów


Punkty Ścieżek:
Są to punkty dodatkowe, które należy przedstawić danej ścieżce poza Punktami Szkoleń. Poniższe punkty są propozycjami i nie koniecznie muszą być omawiane. Mentor omawia z Uczniem punkty, które może sam wymyślić, jednak muszą być one w klimacie danej Ścieżki.

Ścieżka Salamandry
xx- xx- Omówienie wyglądu, sposobu zbierania, działań i zastosowań ziół (oraz trucizny) powszechnie znanych (Standardowy trening medyczny)
xx- Omówienie wierzeń starych klanów
xx- Jeśli kot szkoli się Zielarza, musi zebrać przynajmniej dwa zioła fabularnie (Sprawdzian)
xx- Jeśli kot szkoli się na Znachora, musi wyleczyć/opatrzyć kota; może być to istotnie chory (graczowi wylosowała się choroba/walczył, i zdobył ranę) lub NPC, któremu na potrzeby Szkolenia wymyślono dolegliwość

Ścieżka Trzmielojada
xx- Nauka pływania i wspinaczki, łowienia ryb (lub innych tego typu umiejętności)
xx- Omówienie wiedzy o ludziach i ich wynalazkach
xx- Nauka pierwszej pomocy
xx- Skrupulatne omówienie działania systemu w Starych Klanach
xx- Nauka kamuflażu
xx- Nauka systemu lasu; np. okres, w którym dany gatunek ma okres godowy, na jakich terenach żyją dane gatunki
xx- Nauka o jadalnych i niejadalnych rzeczach w naturze
xx- Nauka śledzenia tropów i węszenia poszukiwanych istot
xx- Nauka taktyk bojowych/manewrów
xx- Odbycie walki na pazury i kły (Jest ona mistrzowana przez MG oraz może odbyć się pod okiem Stratega, jeśli ten offtopowo/ontopowo wyrazi na to chęć). Po takiej walce Uczeń powinien być w stanie opatrzyć zadane rany (w razie poważniejszych ran należy udać się do Znachora) (Sprawdzian)
xxxx- Stróże, którzy chcą zostać Zwiadowcami fabularnie muszą dojść do Osiedla i zrobić coś, czego wymaga od nich sytuacja fabularna/co zaplanuje im MG (lub Mentor, jeśli wyprawa nie przewidywałaby skomplikowanych działań) (Sprawdzian Zwiadowców)

Ścieżka Wilka
xx- Omówienie procesu przeprowadzania Nowicjatu
xx- Nauka rozwiązywania konfliktów wewnątrzgrupowych
xx- Nauka podstaw dyplomacji i umiejętności perswazji oraz innych rzeczy przydatnych w kontaktach międzygrupowych
xx- Nauka opieki nad kociętami
xx- Nauka pierwszej pomocy
xx- Nauka organizowania wydarzeń w Stadzie
xx- Nauka tradycji (jeśli je wymyślimy, rzecz jasna)
xx- Nauka przykładowych zabaw kocięcych oraz innych ruchowo-zabawnych sposobów zajęcia czasu kociętom
xx- Nauka dbania o starszych członków stada i zwykłych członków stada, ich potrzeb w przypadku specyficznych zachowań

Kiedy Uczeń ukończy Szkolenie, Mentor zgłasza to Radzie. Na następnym Zebraniu zostaje mianowany na daną rangę oraz składa przysięgę wierności Stadu. Od tego czasu jest pełnoprawnym członkiem Stada: ma prawo brać udział w głosowaniu i kandydować na Radnego.

!W ZWIĄZKU Z OPCJĄ SKRÓCEŃ TRENINGÓW, OBOWIĄZKOWE TRZY PUNKTY [PATRZ TUTAJ] NALEŻY WYBRAĆ Z PUNKTÓW SZKOLEŃ. PUNKTY ŚCIEŻEK SĄ DODATKOWE I WYKONANIE ICH NIE LICZY SIĘ DO PODANYCH WYŻEJ TRZECH PUNTKÓW!

__________________
Dziękuję Fairy'emu za pomysły, o które oparty został ten temat, Myszy za poprawkę błędów oraz całemu Nowemu Świtowi za uwagi, rady oraz pomoc przy edycji <3