Wojownicy - Artemida
Kocięta w Klanie Wichru [NPC] - Wersja do druku

+- Wojownicy - Artemida (https://artemida.webd.pl)
+-- Dział: Strefa Postaci (https://artemida.webd.pl/forum-242.html)
+--- Dział: Mioty i Adopcje (https://artemida.webd.pl/forum-125.html)
+--- Wątek: Kocięta w Klanie Wichru [NPC] (/thread-7531.html)

Strony: 1 2 3


- Kamienna Łapa... - 11.08.2020

Dobrze, dziêkujê :pies:


- Kamienna Łapa... - 12.08.2020

Mam pewien problem - chcia³am napisaæ KP do Lódka, ale pokazuje, ¿e nie mam uprawnieñ. Co w takiej sytuacji zrobiæ? Naprawdê chcia³abym ju¿ zacz±æ pisaæ, a bez KP raczej nie jest to mo¿liwe


- Rysia Skała - 12.08.2020

Skopiuj formularz karty postaci z tego tematu: http://www.artemida.webd.pl/warriorcats/viewtopic.php?t=1338
I stwórz nowy temat w tym dziale 😁 http://www.artemida.webd.pl/warriorcats/viewforum.php?f=175


- Kamienna Łapa... - 12.08.2020

O jest, dzia³a po wej¶ciu w linka. W miejsce [/b] wpisywaæ informacje, tak? czyli np.
[b] Imiê: [lódek] tak?


- Łaciate Futerko - 12.08.2020

Nie, to komenda na pogrubienie. Wpisujesz informacje pomiędzy.


- Kamienna Łapa... - 12.08.2020

Dobrze, dziêkujê za odpowied¼


- Kamienna Łapa... - 12.08.2020

Jeszcze tak na szybko spytam czy mam mieæ 3 ksiê¿yce jak pozostali z miotu, czy 1 ksiê¿yc?


- Łaciate Futerko - 12.08.2020

Skoro rodzeństwo ma na koniec miesiąc cztery księżyce, to twoja postać także :


- Płonące Niebo - 12.08.2020

Lódek, masz 2 księżyce na koniec lipca, 3 księżyce 15 sierpnia i 4 księżyce ostatniego sierpnia/pierwszego września. Na forum z reguły ustawiamy w profilu wiek pod koniec miesiąca (czyli 4 księżyce) ale twoja postać ma fabularnie obecnie około 3 księżyców. :piona:


- Kamienna Łapa... - 12.08.2020

Ok chyba ju¿, jest dobrze?


- Gradowa Łapa - 13.08.2020

Można poprosić o zajęcie miejsca w tym miocie?


- Płonące Niebo - 13.08.2020

Oczywiście, zapraszamy do pisania KP.


- Roska - 13.08.2020

Można prosić o zajęcie miejsca? :


- Płonące Niebo - 13.08.2020

Oczywiście. Zapraszam, możesz pisać KP.


- Lis - 22.08.2020

Mogę tu wejść za Wilk?