#1
Wygląd
wielki, orientalny, krótkowłosy, liliowy, jednolity, bez bieli, pomarańczowooki; łagodna wiotkość stawów.
[Obrazek: R0gUnmi.png]
FUNKCJE
Funkcje nie stanowią osobnych rang, lecz są ich uzupełnieniem. Nakładają na kota dodatkowe obowiązki poza tymi, które wykonuje na co dzień.

RADNYwybrany przez Nowy Świt członek Rady, która demokratycznie zarządza stadem. Do jego obowiązków należy organizacja zebrań, przeprowadzanie głosowań, przyjmowanie nowicjuszy i przyznawanie rang, jak również decydowanie o wszystkim, o czym wyrażą swoją opinię liderzy poszczególnych ścieżek (Uzdrowiciel, Strateg, Opoka).
ŚCIEŻKA SALAMANDRY
Zawdzięcza swoją nazwę rzadkiemu, prastaremu płazowi, którego życie przez długi czas owiane było legendą. Wierzono, że salamandry rodziły się w ogniu oraz że ich krew mogła uleczyć każdą chorobę. Czasami znachorzy wykorzystywali jej gorzki jad do wprowadzania się w duchowy trans, choć niewprawne jego użycie mogło okazać śmiertelne.

UZDROWICIEL [★★★★★★★★★★] (1) – uznawany jest za Najwyższego Znachora. Poza opatrywaniem ran i leczeniem chorób w jego obowiązki wchodzi również dbanie o duchową edukację członków Nowego Świtu. Decyduje o tym, kto przyjmowany jest na szkolenie ścieżki salamadry i zajmuje się wysłuchiwaniem wszystkich próśb oraz pomysłów Znachorów i Zielarzy, które przekazuje później Radzie. Od jego decyzji zależy, czy kot ma prawo szkolić się na danej ścieżce. Przeprowadza dni próbne.

ZNACHOR [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) – wszyscy członkowie Nowego Świtu, którzy ukończyli szkolenie znachorskie. W ich obowiązki wchodzi opatrywanie ran oraz leczenie chorób każdego kota w potrzebie, również tych spoza stada. Zajmują się także utrzymywaniem porządku w Ważkowej Grocie i szkoleniem Uczniów, którzy zdecydowali się na podjęcie ścieżki salamadry.

ZIELARZ [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) – w odróżnieniu od Znachora, ten kot koncentruje się na wiedzy o ziołach i surowcach, które posłużą do stworzenia medykamentów i leczenia chorób. Główne zadanie Zielarza to wyruszanie na wyprawy poza obóz w celu znalezienia leczniczych roślin, lecz trudni się również uczeniem sztuki zielarstwa innych członków Nowego Świtu. By uzyskać ranę Zielarza kot musi złożyć przysięgę wierności. Ta ranga (lub wyższa) uprawnia kota do głosowania i pełnienia funkcji Radnego.
ŚCIEŻKA TRZMIELOJADA
Wybierana jest przez koty, które pragną, niby ptaki, patrolować rozległe połacie świata. Trzmielojady to silne zwierzęta o ostrych zmysłach i ciałach na tyle wytrzymałych, że są w stanie oprzeć się jadowi trzmieli, os i szerszeni. Regularnie udają się na dalekie wędrówki w celu rekonesansu obcych ziem i poszukiwania urodzaju, ale osiadają w znajomych zakątkach, by wychować potomstwo.

STRATEG [★★★★★★★★★★] (1) – kot, który sprawuje pozycję dowódcy Stróżów i Zwiadowców. Wykonuje zadania zlecone przez Radę oraz zarządza swoimi podopiecznymi; dzieli obowiązki wewnątrz obozu, planuje patrole, a także przydziela mentorów uczniom ścieżki trzmielojada, którzy poprowadzą ich szkolenia. Zobowiązany jest również zbierać wszelkie pomysły i opinie Stróżów i Zwiadowców, które przedstawia później Radzie. Od jego decyzji zależy, czy kot ma prawo szkolić się na danej ścieżce. Przeprowadza dni próbne.

ZWIADOWCA [★★★★★★★★☆☆] (4) – jego zadaniem jest zbieranie informacji zarówno w obrębie stada, jak i poza nim. Jest wysyłany przez Stratega na misje zwiadowcze, szczególnie gdy w okolicy dzieje się coś podejrzanego. Jeśli nie jest aktualnie w terenie, jego obowiązki są identyczne jak te Stróżów - obrona klanu, patrolowanie terenów i polowanie.

STRÓŻ [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) – każdy dorosły członek stada, który ukończył podstawowe szkolenie ścieżki trzmielojada. Jego obowiązkiem jest obrona stada, patrolowanie i oznaczanie granic, neutralizowanie niebezpieczeństw, a także polowanie. By uzyskać ranę Stróża kot musi złożyć przysięgę wierności. Ta ranga (lub wyższa) uprawnia kota do głosowania i pełnienia funkcji Radnego.
ŚCIEŻKA WILKA
Nazwana została po tym psowatym, którego priorytetem jest rodzina i na podstawie bliskości takich więzi łączy się w stada. Wilki opiekują się swoim potomstwem nie tylko w okresie dzieciństwa, ale przez całe ich życie, co pozwala im osiągnąć godny podziwu poziom współpracy i przekazywać zaskakująco pokaźne zasoby wiedzy.

OPOKA [★★★★★★★★★★] (1) – planuje i rozporządza działaniami Piastunów oraz kontroluje przebieg Nowicjatów i Lekcji. Decyduje o tym, kiedy dane kocię jest na tyle dojrzałe, aby rozpocząć Szkolenie, przydziela opiekunów nowicjatów oraz zbiera prośby i propozycje Piastunów, żeby przekazać je Radzie. Od jego decyzji zależy, czy kot ma prawo szkolić się na danej ścieżce. Przeprowadza dni próbne.

PIASTUN [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) – kot, którego zadaniem jest dbanie o społeczność. Organizuje społeczne wydarzenia, pogrzeby, zabawy i aktywności międzygrupowe. Stanowisko Piastuna powinny obejmować koty o wysokich kompetencjach społecznych, jako, że ich zadaniem jest dbanie o jedność stada i łagodzenie konfliktów. Nadzoruje opiekę nad młodszymi członkami i wprowadza Nowicjuszy w życie stada. Zajmuje się również przeprowadzeniem Nowicjatów, które mają nauczyć ich zasad, rang Nowego Świtu oraz wytłumaczyć, w jaki sposób może wyglądać ich dalsza nauka. W wolnym czasie, podobnie jak inni członkowie Nowego Świtu potrafiący polować, zajmuje się łowieniem zwierzyny. By uzyskać ranę Piastuna kot musi złożyć przysięgę wierności. Ta ranga (lub wyższa) uprawnia kota do głosowania i pełnienia funkcji Radnego.
RANGI PRZEJŚCIOWE

UCZEŃ [★★★☆☆☆☆☆☆☆] (∞) – koty otrzymuje tę rangę jeśli wykaże chęć rozpoczęcia szkolenia w jednej z trzech ścieżek, dlatego wraz z pasowaniem na tę rangę otrzymuje Mentora, który mu je prowadzi. Uczeń zazwyczaj przebywa w obozie i zajmuje się jego porządkowaniem.

NOWICJUSZ [★☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (∞) – świeżo przyjęty do stada kot, który dopiero poznaje realia stadnego życia. Aby uzyskać rangę Ucznia, Nowicjusz musi skończyć Nowicjat. Kot będący Nowicjuszem nie przysięgał jeszcze wierności stadu, więc może opuścić je bez otrzymywania statusu Wyklętego.

MŁODZIK [★☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (∞) – kot urodzony w stadzie lub przyjęty do niego jako kocię, który nie przystąpił jeszcze do Szkolenia. Jest on wychowywany w duchu Nowego Świtu, zaś rodzice lub współstadowicze powoli przekazują mu podstawową wiedzę o Nowym Świcie. Przystępują do Szkolenia, kiedy zgłoszą swoją gotowość do Opoki, oraz gdy ta uzna ich za gotowych do tego. Młodzik nie może samodzielnie opuszczać obozu, zaś kocięta poniżej 4 księżyców nie mogą opuszczać go w ogóle.
__________________
Za pomoc z formatowaniem dziękujemy Czarnowronowi!
[Obrazek: ECvOgTJ.png]
Statystyki - lvl: 3 | S: 13 | Zr: 12 | Sz: 3 | Zm: 10 | HP: 55 | W: 65 | EXP: 155/200
Stat. Med. - lvl: 5 | MED.EXP: 171/700