#1
Wygląd
Dość duży choć szczupły, lekko zbudowany kocur o gładkiej sierści. Oczy zadziwiające, niezwykłe, o głęboko orzechowej barwie. Lekko postrzępione prawe ucho i cienka długa blizna ciągnąca się po prawym boku od kręgosłupa, poprzez żebra aż do brzucha. Wyraźne oznaki siwizny widoczne na pyszczku i świadczące o zaawansowanym wieku kota przed śmiercią. Futro miedziano rude poprzecznie prążkowane czarnym pigmentem. Wierzch głowy, grzbiet oraz pyszczek wyraźnie ciemniejsze- czarna pręga wzdłuż kręgosłupa oraz końcówka ogona. Spód ciała nieco jaśniejszy.
Na forum funkcjonuje system rang wyznaczających prawa i obowiązki każdego kota żyjącego w klanie. Rangi te wywodzą się z Kodeksu Wojownika, który obowiązuje wszystkie klanowe koty a który w całości można przeczytać tutaj. Istnieją też dwie rangi pozaklanowe, które odzwierciedlają sposób postrzegania obcych kotów poprzez członków klanów.

Przedstawione tutaj rangi klanowe są rangami sugerowanymi i mogą zostać dowolnie modyfikowane przez przywódców tych grup.


Rangi Klanowe:
Funkcjonują w Klanie Cienia, Klanie Gromu, Klanie Rzeki oraz Klanie Wichru.
 • » Przywódca [★★★★★★★★★☆] (1) - Niekiedy zwany też Gwiazdą, co bierze się ze zwyczaju zastępowania drugiego członu imienia członem “Gwiazda” po przejęciu tego stanowiska. Jest najważniejszym kotem w klanie: podejmuje decyzje, prowadzi ceremonie, wyznacza terminatorów i ich mistrzów, mianuje nowych wojowników. To jemu Gwiezdny Klan zsyła przepowiednie, a podczas mianowania zyskuje od nich dziewięć żyć. Do niego zawsze należy ostatnie słowo, dbając nie tylko o ład i porządek w klanie ale też o jego dobrobyt i powodzenie. Po śmierci Przywódcy jego miejsce zajmuje zastępca.

  » Zastępca [★★★★★★★★☆☆] (1) - Kot, wybrany przez przywódcę, do pełnienia roli jego pomocnika oraz zastępowania go w kryzysowych sytuacjach. Zajmuje się nadzorowaniem pracy w Klanie, czyli polowań, treningów oraz wyznaczaniem patroli. Dopóki jest zastępcą, zachowuje swoje imię wojownika, a w przypadku dożycia podeszłego wieku może odejść do starszyzny, by jego miejsce zajął inny kot. Po śmierci obecnego przywódcy przejmuje jego miejsce, i, po uzyskaniu imienia Gwiazdy i dziewięciu żyć, wyznacza kolejnego zastępcę.

  » Medyk [★★★★★★★★☆☆] (1) - Główny medyk Klanu. Kot najbliżej Przywódcy, podejmuje decyzje związane z całym gronem medycznym, doradza Gwieździe, wybiera swojego następcę spośród obecnych Pomocników Medyka. Ma pełną wiedzę medyczną i do jego obowiązków należy leczenie kotów chorych i rannych, interpretowanie przepowiedni Gwiezdnego Klanu, trenowanie swoich następców i pomocników oraz kontakt z medykami innych Klanów. Jego ranga w Klanie jest bardzo ważna i, zwykle, cieszy się szacunkiem swoich współklanowiczów.

  » Pomocnik Medyka [★★★★★★★☆☆☆] (∞) - Kot lub koty, które ukończyły trening medyczny. Mają one wiedzę i umiejętności pełnoprawnego medyka, a po śmierci lub odejściu głównego medyka jeden z nich przejmuje jego funkcję w Klanie. Do ich obowiązków należy leczenie kotów chorych i rannych w Klanie, odbieranie snów i przepowiedni od Gwiezdnych a także, wraz z głównym Medykiem Klanu, trenowanie Terminatora lub Terminatorów Medyka.

  » Starszyzna [★★★★★★★☆☆☆] (∞) - Najstarsze koty w Klanie, zwykle koty, które dożyły wieku 100 księżyców. Do starszyzny zwykle przechodzą wszystkie inne rangi w Klanie, poza Przywódcą. Koty Starsze nie polują ani nie walczą, nie chodzą też na patrole, a większość czasu spędzają w obozie na zasłużonym odpoczynku. Inni członkowie Klanu muszą o nich dbać, zajmować się ich zdrowiem, bezpieczeństwem oraz czystością ich legowisk. Do starszyzny mogą odejść także koty młodsze niż 100 księżyców, jeśli ich stan fizyczny lub psychiczny uniemożliwia im dzierżenie rangi wojownika lub innej.

  » Wojownik [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) - Koty stanowiące główną siłę Klanu. Każdy kot, który ukończył trening na wojownika, ale nie piastuje rangi Przywódcy, Zastępcy, Medyka, Starszyzny lub Matki. Koty takie potrafią walczyć i polować, a do ich obowiązków należy trenowanie nowych terminatorów przydzielonych im przez Przywódcę. Z grona wojowników Przywódca wybiera swojego Zastępcę, gdy takiego w Klanie brak.

  » Matka [★★★★★★☆☆☆☆] (∞) - Koty w ciąży lub opiekujące się swoimi kociętami w kociarni, które, na ten czas, zawieszają rangę Wojownika. Matką może też zostać każdy kot, który chce zająć się opieką nad kociętami i zamieszkać w kociarni, nawet, jak sam nie ma w tym czasie kociąt. Ranga ta jest niezależna od płci i może nią zostać dowolny członek Klanu, który wyrazi takie życzenie i dostanie zgodę Przywódcy, a do jej obowiązków należy opiekowanie się wszystkimi młodymi w Klanie, karmienie ich, dbanie o ich edukację, zdrowie i bezpieczeństwo, a także czystość i porządek w kociarni. W Klanie Rzeki, Ćmia Gwiazda zmodyfikowała nazwę tej rangi i teraz brzmi ona Opiekun.

  » Terminator [★★★☆☆☆☆☆☆☆] (∞) - Koty, które osiągnęły wiek 6 księżyców, ale nie ukończyły treningu na Wojownika. Terminatorem staje się kocię podczas swojej ceremonii w wieku 6 księżyców, gdzie dostaje nowe imię, zakończone członem Łapa, oraz swojego mistrza, który, następnie, nadzoruje jego trening przez kolejne księżyce. Żeby zostać Wojownikiem, Terminator musi taki trening ukończyć i przejść ceremonię na Wojownika. Forma treningu zależy od mistrza i nie ma górnej granicy czasu trwania takiego treningu. Do obowiązków Terminatora, poza treningiem, należy także wymiana mchu i sprzątanie legowisk.

  » Terminator Medyka [★★★☆☆☆☆☆☆☆] (∞) - Kot lub koty, które nie ukończyły jeszcze treningu medycznego, ale są w jego trakcie. W przyszłości, jeśli taki trening ukończą, stają się Pomocnikiem Medyka i mają szansę zostać głównym Medykiem Klanu. Zwykle ich wiedza, ze względu na to, że są podczas treningu, jest mniejsza niż pełnoprawnych medyków, ale mają możliwość leczenia kotów chorych i rannych na zasadach, które panują w konkretnej Lecznicy. Wybierani są przez medyka lub medyków Klanu, a, w kryzysowej sytuacji, gdy w Klanie nie ma medyka, który może wybrać terminatora, są oni wybierani przez Gwiezdny Klan lub Przywódcę.

  » Kociak [★★☆☆☆☆☆☆☆☆] (∞) - Kocięta w Klanie w wieku od 0 do 6 księżyców. Zamieszkują one kociarnię i są kotami, o które w Klanie dba się najbardziej, gdyż stanowią o jego przyszłości i sile. Nie mogą wychodzić z obozu, i, o ile każde kocię ma swojego rodzica lub rodziców, którzy stanowią nad nim pieczę, to troszczą się o nie również wszystkie Matki w Klanie w równym stopniu. Gdy kocięta dożyją wieku 6 księżyców, przechodzą ceremonię na Terminatora. Imię kocięcia to z reguły jedno słowo, nadane mu przez rodziców.


Rangi poza klanami:
 • » Samotnik (∞) - Kot, który nie należy do żadnego z Klanów, ale również nie jest kotem będącym kotem domowym, nad którym sprawują pieczę dwunodzy. Samotnicy mogą osiedlić się w jakimś miejscu na mapie lub jej okolicach, mogą też być wędrowcami bez własnego miejsca do życia, a ich historia zależy od gracza.

  » Pieszczoch (∞) - Kot domowy, żyjący pod opieką dwunogów. Często takie koty mają cechy charakterystyczne dla różnych ras, mogą też nosić obroże, ale nie jest to reguła. Tak, jak samotnicy, nie należą do żadnego Klanu, a ich historia jest w pełni zależna od prowadzących ich graczy.
Statystyki - lvl: 0 | S: 0 | Zr: 0 | Sz: 0 | Zm: 0 | HP: | W: | EXP:
Stat. Med. - lvl: 0 | MED.EXP: